Aprūpe mājās
Esi vesels! Seko mums:

Aprūpe mājās

 

Medicīniskā aprūpe mājās ir māsu sniegtā veselības aprūpe pacientiem to dzīvesvietā. Tā tiek sniegta gadījumos, kad pacientiem nav nepieciešams atrasties slimnīcā ārstu un māsu diennakts uzraudzībā, bet medicīnisku indikāciju dēļ, pacients nav spējīgs nokļūt pie ģimenes ārsta vai cita speciālista. Biežāk tie ir guloši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem, pacienti ar izgulējumiem, pacienti ar kustību traucējumiem u. tml.

 

Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas, kuri atbilsts 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība. Tā ir medicīniskā aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.


Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta pamatojoties uz ģimenes ārsta nosūtījumu (veidlapa Nosūtījums veselības aprūpei mājās, 94. pielikums Mk 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265). Veidlapa pieejama šeit.


Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.


Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

  • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
  • pacientam (ar diagnozi I60 - Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;
  • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
  • pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu"- ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.


Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

  • medikamentu ievadīšanu;
  • ādas bojājuma aprūpi ādas bojājuma aprūpi (trofisku čūlu aprūpe, izgulējumu aprūpe, primāri un sekundāri dzīstošu brūču aprūpe);
  • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);
  • enterālu barošanu caur zondi;
  • funkcionālo speciālistu -  fizioterapeita, ergoterapeita un audiologopēda vizītes mājās.

Māsas vai funkcionālā speciālista vizīti apmaksā valsts, bet nepieciešamo pārsienamo materiālu un medikamentus iegādājas pats pacients.


Pakalpojumi ir pieejami arī par maksu.


Cenrādis Cena EUR
Medikamentu ievadīšana  
Injekcijas ādā, zemādā, muskulī (I/c, S/C, I/M), bez medikamenta cenas 12,00
Medikamenta ievadīšana I/V (I/V injekcija) 13,00
Medikamenta ievadīšana I/V infūzijas veidā caur adatu 20,00
Medikamenta ievadīšana I/V infūzijas veidā caur PVK (perifēro vēnu katetru) 20,00
Medikamenta ievadīšana I/V caur CVK (centrālo vēnu katetru) 20,00
Perorālo medikamentu sadale 10,00
Citi medikamentu ievadīšanas veidi (caur acs gļotādu, gastrostomu, NGZ, taisno zarnu u.c.) 13,00
Ādas bojājumu aprūpe  
Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe 15,00
Diegu/ skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces 15,00
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³) 20,00
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³) 20,00
Izgulējumu aprūpe (garums mazāks par 5cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³) 20,00
Izgulējumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³) 20,00
Trofisku čūlu aprūpe (garums mazāks par 5cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³) 20,00
Trofisku čūlu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³) 20,00
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums mazāks par 5cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3cm³) 20,00
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3cm³) 20,00
Mākslīgās atveres, to aprūpe  
Kolostomas, Ileostomas, Sigmostoma 20,00
Gastrostomas aprūpe 20,00
Urīna ilgkatetra maiņa un aprūpe 21,00
Nefrostomas aprūpe 21,00
Cistostomas aprūpe 21,00
Cistostomas maiņa 21,00
Traheostomas aprūpe 18,00
Nazogastrālās zondes ievadīšana un enterālā barošana caur zondi 20,00
Citi medicīniskie pakalpojumi  
Glikozes līmeņa noteikšana 12,00
Klīnisko analīžu (asins, urīna, fēču savākšana un nogādāšana laboratorijā) 18,00
Vitālo rādītāju kontrole 11,00
Klizmas veikšana 18,00
Pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība par veselības veicināšanas pasākumiem un pacientu aprūpi 18,00
Rehabilitācijas pakalpojumi  
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta vizīte 30,00
Funkcionālā speciālista vizīte (fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds) 25,00

Papildus informācija Nacionālā Veselības Dienesta mājaslapā, skatīt šeit


Pieteikt vizīti aprūpei mājās var pa tālruni: 67250341, 26550075 vai e-pastu majasaprupe AT mfd DOT lv

 

Zvanīt darba laikā:

pirmdienās - piektdienās 09:00-16:00

sestdienās, svētdienās un svētku dienās 09:00-13:00