Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Скидки


  • скидка для пенсионеров – 20%
  • детям младше 7 лет – 50%
  • для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет – 20%
  • предъявителю серебряной карты Latvijas aptieka – 10% (на лечение)
206_16_21

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.