Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Ультразвуковые исследования

Медицинский пункт МФД - Дзирнаву 70 предлагает качественные обследования ультрасонографии (УЗИ) для женщин, мужчин и детей с 12 лет.

 

С помощью аппарата - ультрасонографа без применения рентгеновских лучей производится исследование щитовидной железы, брюшной полостьи, простати, молочной железы, мужских половые органов, мягких тканей, слюнной железы и лимфатических узлов.

 

 

519_463_545Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.