Esi vesels! Seko mums:

Valsts finansētā veselības aprūpe mājās

Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas, kuri atbilsts 2018.gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība. Tā ir medicīniskā aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

 

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta pamatojoties uz ģimenes ārsta nosūtījumu. Lai pacientam šis pakalpojums būtu pieejams par valsts finansējumu, ir nepieciešams ģimenes ārsta NOSŪTĪJUMS VESELĪBAS APRŪPEI MĀJĀS.

Nosūtījumā (Nosūtījums veselības aprūpei mājās, 94. pielikums Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.265) ārsts norāda:

 • diagnozi, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi un kuras dēļ nozīmēta veselības aprūpe mājās;

 • ārstējošā ārsta nozīmējumus veselības aprūpei mājās, tai skaitā, medikamentus un lokāli lietojamos medikamentus;

 • mājas vizīšu apmeklējuma biežumu;

 • citas specifikācijas (vitālo rādītāju kontrole, laboratoriskie izmeklējumi);

 • laikposmu, kurā jānodrošina veselības aprūpe mājās.

Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

 

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;

 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

 • pacientam (ar diagnozi I60 - Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;

 • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;

 • pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu"- ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Ārstniecības iestāde, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās, nodrošina:

 • iespēju personām pieteikties veselības aprūpes pakalpojuma mājās saņemšanai darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;

 • pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;

 • šo pakalpojumu sniegšanu darbdienās, brīvdienās un svētku dienās.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.