Функциональная диагностика
Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Функциональная диагностика


Функциональная диагностика – это направление клинической медицины, занимающееся диагностикой заболеваний, оценкой функционального состояния и резервов как отдельных органов, так и организма в целом при помощи инструментальных методов исследования.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.