Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Наша команда


«NovaDent» ул. Буртниеку 33, Рига

Стоматолог

Анна Вайновска

Стоматолог

Валия Ливена

Стоматолог

Анна Мошака

Стоматолог Анатолий Мищенко

Стоматологический гигиенист

Екатерина Клаве


«NovaDent» ул. Стабу 52, Рига

Стоматолог

Анна Мошака                   

Стоматолог

Виктория Ерина

Стоматологическая медсестра

Татьяна Прокина

Стоматологический гигиенист

Виктория Загорска


«NovaDent» ул. С. Эйзенштейна 23, Рига

Стоматолог

Анастасия Яковлева

Стоматолог

Юлия Андреева

Стоматолог

Гунта Скудра

Стоматолог

Валия Ливена

Стоматологический гигиенист

Виктория Загорска


 

 

206_146_185

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.