Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Наша команда


«NovaDent» ул. Буртниеку 33, Рига

Стоматолог

Анна Вайновска

Стоматолог

Сергей Байдиков              

Стоматологический гигиенист

Екатерина Клаве

Администратор

Екатерина Берге


«NovaDent» ул. Стабу 52, Рига

Стоматолог

Андрей Мошак

Стоматолог

Анна Мошака                   

Стоматолог

Виктория Ерина

Стоматологическая медсестра

Татьяна Прокина

Стоматологический гигиенист

Виктория Загорска

Администратор

Елена Алексеенока

Администратор

Ольга Пономарёва


«NovaDent» ул. С. Эйзенштейна 23, Рига

Стоматолог

Елена Синявска               

Стоматолог

Анастасия Яковлева

Стоматологический гигиенист

Виктория Загорска

Стоматологическая медсестра

Наталия Фролова


 

 

206_146_185

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.