Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Наша команда

 Главный стоматолог  Ирина Голосуева
 Стоматолог  Андрей Мошак
 Стоматолог  Марика Дубинска
 Стоматолог - хирург  Юлиан Лисагор
 Стоматологический гигиенист  Санта Андиня
 Стоматологический гигиенист  Катрина Крастыня
 Ассистент стоматолога  Елена Воробьева 

206_412_413

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.