Будь здоров! Следи за нашими новостями:

Реквизиты

SIA "Dziedniecība"

Reģ. Nr. 40003074548

PVN maksātāja Nr. LV40003074548

Juridiskā un biroja adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057.


Valdes priekšsēdētāja: Natālija Točiļenko.


Banka: AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X

Konts: LV88 UNLA 0050 0012 4571 7


Tālr.: 67 25 58 23.

Fakss: 67 18 84 60.