Be healthy! Follow us:

Family doctors

Dear patient!

 

All the family doctors in the acute hour only accept with previous admission!

 

Admission to family doctors only by prior appointment, also in the acute hour

Family doctors' practices and working times

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Dr. Ludmila Bessudnova,

25137094

(admission, acute hour,

recipes), 402. kab.

Practice working hours

11.00-19.00

9.00-17.00

10.00-18.00

9.00-

17.00

8.00-16.00

Patient admission

16.00-19.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

9.00-12.00

Acute hour

15.00-16.00

9.00-10.00

14.00-15.00

9.00-

10.00

8.00-

9.00

Dr. Natālija

Safronova,

26896836 (acute hour,

recipes), 403. kab.

Practice working hours

8.00-16.00

11.00-19.00

8.00-16.00

10.00-18.00

8.00-16.00

Patient admission

8.00-11.00

15.00-18.00

8.00-11.00

14.00-17.00

8.00-11.00

Acute hour

11.00-12.00

18.00-19.00

11.00-12.00

17.00-18.00

11.00-12.00

Dr. Dagnija Purlīce

(Četverga, Rone), 26004684

(admission,

acute hour, recipes), 404. kab.

Practice working hours

10.00-18.00

9.00-17.00

11.00-19.00

11.00-19.00

8.00-16.00

Patient admission

16.00-18.00

9.00-11.00

16.00-19.00

16.00-19.00

8.00-10.00

Acute hour

14.00-16.00

11.00-12.00

14.00-16.00

15.00-16.00

10.00-12.00

Dr. Olga Kļaviņa

(Stoļarova),

27333766

(admission, acute hour,recipes),

405. kab.

Practice working hours

8.00-16.00

11.00-19.00

9.00-17.00

8.00-

16.00

8.00-14.00

Patient admission

9.00-12.00

15.00-19.00

10.00-13.00

8.00-11.00

8.00-11.00

Acute hour

8.00-

9.00

14.00-15.00

13.00-14.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Dr. Maija Baldiņa,

67270631, 29949973

(admission, acute hour,recipes),

407. kab.

Practice working hours

10.00-18.00

8.00-16.00

11.00-19.00

9.00-

17.00

8.00-16.00

Patient admission

14.00-18.00

8.00-12.00

15.00-19.00

9.00-13.00

8.00-12.00

Acute hour

14.00-15.00

11.00-12.00

18.00-19.00

12.00-13.00

11.00-12.00

Dr. Evita Goraja,

20015046 (admission,

acute hour,recipes),

408. kab.

Practice working hours

9.00-17.00

11.00-19.00

9.00-17.00

9.00-

17.00

8.00-16.00

Patient admission

13.00-17.00

15.00-19.00

12.00-16.00 (tikai zīdaiņi)

9.00-13.00 (tikai zīdaiņi)

8.00-12.00

Acute hour

13.00-14.00

15.00-16.00

12.00-13.00

9.00-

10.00

8.00-

9.00

Dr. Albina Schapova,

64210715 (acute hour,recipes),

409. kab.

Practice working hours

11.00-19.00

8.00-16.00

10.00-18.00

8.00-

16.00

8.00-16.00

Patient admission

14.00-19.00

8.00-12.00

14.00-18.00

9.00-12.00

8.00-12.00

Acute hour

14.00-15.00

8.00-9.00

17.00-18.00

9.00-

10.00

8.00-9.00

Dr. Jūlija Jakuņina,

64210716

(acute hour,recipes), 414. kab.

Practice working hours

8.00-16.00

10.00-18.00

11.00-19.00

9.00-

17.00

8.00-16.00

Patient admission

8.00-12.00

15.00-18.00

14.00-19.00

10.00-14.00

8.00-12.00

Acute hour

11.00-12.00

15.00-16.00

18.00-19.00

13.00-14.00

8.00-9.00

Dr. Baiba Mitule

(Kidala), 64210712

(acute hour,

recipes), 501. kab.

Practice working hours

10.00-18.00

9.00-17.00

11.00-19.00

10.00-18.00

8.00-16.00

Patient admission

11.20-14.40

10.40-13.30

15.00-19.00

10.10-13.10

8.15-12.00

Acute hour

10.00-11.20

9.00-10.40

13.30-15.00

13.10-14.30

12.00-13.00

Dr. Agense Rubene,

26496761 (acute hour,recipes),

502. kab.

Practice working hours

11.00-19.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-

17.00

8.00-16.00

Patient admission

15.00-19.00

9.00-13.00

13.00-17.00

9.00-13.00

8.00-12.00

Acute hour

15.00-16.00

12.00-13.00

13.00-14.00

12.00-13.00

11.00-12.00

Dr. Barba Tuzika,

64210711 (acute hour,recipes),

503. kab.

Practice working hours

10.00-18.00

8.00-16.00

11.00-19.00

10.00-18.00

8.00-16.00

Patient admission

12.00-16.30

8.00-14.00

12.00-19.00

13.00-16.30

09.00-12.30

Acute hour

15.00-16.3-

12.00-14.00

15.00-16.30

15.00-16.30

11.00-12.30

Dr. Daina Lustika,

67332531, 29269964

(admission,

acute hour,

recipes), 506. kab.

Practice working hours

9.00-19.00

9.00-17.00

8.00-17.00

9.00-

17.00

9.00-14.00

Patient admission

15.00-19.00

11.00-15.00

8.00-12.00

11.00-15.00

8.00-12.00

Acute hour

15.00-16.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Dr. Aleksandra Jeņičeka

(Latkovska, Voroncova,

Janmere), 

29389313 (acute hour,

recipess),

601. kab.

Practice working hours

8.00-16.00

11.00-19.00

8.00-16.00

10.00-18.00

8.00-16.00

Patient admission

8.00-12.00

15.00-19.00

8.00-12.00

14.00-18.00

8.00-12.00

Acute hour

8.00-

9.00

15.00-16.00

8.00-9.00

14.00-15.00

8.00-9.00

Dr. Ilva Gailuma,

20693612 (admission,

acute hour,

recipes), 602. kab.

Practice working hours

11.00-19.00

8.00-16.00

12.00-20.00

8.00-

17.00

8.00-15.00

Patient admission

14.00-17.00

8.00-11.00

16.00-19.00

9.00-12.00

8.00-11.00

Acute hour

13.00-14.00

11.00-12.00

15.00-16.00

12.00-13.00

11.00-12.00

74_205_608

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.