Esi vesels! Seko mums:

Kādos gadījumos jāveic Obligātā veselības pārbaude?

• stājoties darba attiecībās

• periodiski vienu reizi 1-3 gados

• mainoties veselības kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem

• pēc arodslimību ārsta norādījuma

• pēc nodarbinātā pieprasījuma

• pēc darba devēja iniciatīvas

 

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

 

Ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus, darba devējs darbiniekam noformē obligātās veselības pārbaudes karti (2 eksemplāros), ar kuru darbinieks dodas uz veselības aprūpes iestādi. 

 

Līdzi jāņem visi medicīniskie dokumenti (ja tādi ir) (izmeklējumu rezultāti, asins analīžu rezultāti, speciālistu slēdzieni, izraksti no DEĀK (ja ir invaliditāte), u.c.).


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.