Laboratorija
Esi vesels! Seko mums:

Laboratorija

MFD Laboratorija - akreditēta laboratorija, kas veic klīniskās ķīmijas, hematoloģijas, imūnohematoloģijas, imunoloģijas, citoloģijas, histoloģijas un dažādu veidu klīniskos testus, izmantojot starptautiski atzītas metodes un reaģentus, kuri ir oficiāli sertificēti un reģistrēti saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu. Laboratorijas  darbība tiek organizēta un vadīta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (ISO  15189 standartam).

  • Laboratorija pastāvīgi uzlabo tehnoloģijas, ievieš jaunas metodes, iegādājas modernu aparatūru, piedalās starplaboratoriju salīdzinošās kvalitātes kontroles programmās, ka arī veicina personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, lai uzlabotu un paaugstinātu laboratorijas pakalpojumu kvalitāti.
  • Visi analizatori ir integrēti laboratorijas informācijas sistēmā, kas nodrošina ātru un precīzu rezultātu pārraidi pasūtītājiem, līdz ar to visi laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir pieejami ārstiem konsultācijas laikā.
  • Laboratorijas kvalitātes politikas galvenais virziens ir apmierināt laboratorijas klientus, sniedzot kvalitatīvus laboratorijas pakalpojumus un nodrošinot pasūtītāju ar klīniski vērtīgu informāciju. Visiem laboratorijas darbiniekiem ir uzdevums un goda pienākums radīt visus iespējamos priekšnoteikumus politikas īstenošanai un mērķu realizācijai un sekmēt ar to saistīto jautājumu risināšanu.
  • Laboratorijas personāls apzinās, ka medicīnas darbiniekiem ir jāuzņemas daudz plašāki pienākumi, nekā to nosaka likumi un jāapliecina savas profesijas reputāciju, nodrošinot pacienta intereses. Visa informācija par pacientu ir konfidenciāla, paraugi un izmeklēšanas rezultāti ir pacienta īpašums.

MFD Veselības grupas filiālēs veicam nazofaringeālās uztriepes parauga noņemšanas testu, ar kura palīdzību iespējams atklāt inficēšanos ar Covid-19 infekciju. Iepriekš nepieciešams pierakstīies pa tālruni 66164601

 

 

Laboratorija nodrošina savu klientu informācijas konfidencialitāti un pēc klientu vēlmes piedāvā veikt visus izmeklējumus pilnīgi ANONĪMI!

 

Laboratorijai ir plašs filiāļu tīkls, kā arī izveidots laboratorijas kurjerdienests, kas nodrošina izmeklējamā materiāla transportēšanu uz laboratoriju.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā pirms analīžu veikšanas lūdzam konsultēties ar ārstējošo ārstu vai zvanīt uz MFD Laboratoriju:

 

67 13 41 40

25 43 13 12

 

 LATAK Akreditācijas apliecība LVS EN ISO 15189_2013 


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.