Be healthy! Follow us:

Service package

You can purchase the Cardio Center Services Package for only 159.00 EUR!

(the price for the service is available at the MFD Cardiocenter Riga, 10a Kaniera street, 2nd floor 67186595)


The service package includes:

  • consultation with a cardiologist;
  • repeated consultation with a cardiologist;
  • electrocardiography;
  • echocardiography;
  • veloergometry;
77_349_356Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.