Be healthy! Follow us:

Ultrasonography examinations

MFD Health point - Riga Plaza offers qualitative ultrasonography examinations for both women and men.

 

Non-x-ray ultrasound equipment is used for examinations of the thyroid gland, kidneys, liver, pancreas, prostate, female genital organs, mammary glands, blood vessels of the head and heart, pregnant women and fetuses.

 519_500_508

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.