11 th,
July, 2024
8 th,
July, 2024
5 th,
July, 2024
Be healthy! Follow us:

 

Read more →

Read more →

Read more →

At the Outpatient hospital "Možums-1", chiropractor Valerijs Kuzmins, with 20 years of work experience, is starting reception.

At the Outpatient hospital At the Outpatient hospital "Možums-1", chiropractor Valerijs Kuzmins, with 20 years of work experience, is starting reception. Accepts adults and children from 7 years of age. As a result of manual therapy: pain and stiffness in the joints are reduced the range of joint movements increases swellings and/or inflammations in the soft tissues are reduced and their elasticity is restored joint movements improve and... Read more →

Read more →

Read more →

Read more →

Read more →


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.