Be healthy! Follow us:

Professional examination at your enterprise

Doctors specialists will quickly and efficiently conduct research, and a certified occupational health doctor will give an opinion on the suitability of the employee to perform this work.

Preventive examinations can be carried out both for those working in a team (by contacting in advance the register of professional examinations), and individually (including for a new employee).

Preventive examinations can also be carried out on the spot, in which case the specialists of the Professional Department visit your enterprise.

So that by joint efforts it would be possible to take care of the health of employees at the enterprise and in time to prevent misunderstandings with the State Labor Inspectorate, the MFD Professional Department proposes to conclude an agreement on conducting preventive examinations of workers.


More information: 67 25 03 40 or arodveseliba AT mfd DOT lv


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.