Be healthy! Follow us:

In which cases the Mandatory health examinations are necessary?

• starting to work

• periodically every 1-3 years
• If you change working environment to harmful for health
• on the instructions of a doctor certified in occupational diseases
• at the request of the employee
• by the initiative of employer

Which documents are required?
According to the harmful factors of the working environment, the employer makes a card for medical examinations that are necessary for employee (2 copies), with this card the worker is sent to a medical institution.Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.