Stomatology ''Ziepniekkalns''
Be healthy! Follow us:

Stomatology ''Ziepniekkalns''


Patients' teeth health and pleasant smile is our main clinic employed doctors task.
A great smile is based on timely dental care. In due time show care for your dental health and further smile with all your heart.

Our clinic offers:

  • All treatments and surgeries
  • Hygiene
  • State funded dental care for children until 18 years

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.