Be healthy! Follow us:

Why is a professional examination necessary?

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 219 of 10/03/2009 "Regulations on Preventive Examination", the employer is obliged to conduct a preventive examination of every employee who is exposed to harmful factors of the working environment at his workplace (this also applies to working with a computer). The implementation of these rules is monitored by the State Labor Inspectorate.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.