Be healthy! Follow us:

PCR Covid-19 expresstest

Payment for the certificate:


Due to the epidemiological situation, it is not possible to pay with cash if it is necessary to make a payment by bank transfer or bank card.


Payment details:

SIA “Dziedniecība”

Reg. No. LV 40003074548

AS SEB banka code UNLALV2X

Account - LV48UNLA0002060467054

Purpose of payment: Covid-19 travel sertificate, Name, Surname, personal identification code

Price 40 eur


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.