Esi vesels! Seko mums:

Darbs ar klientu

Darbs ar klientu:

  • Aprūpes stundu skaits veidojas pēc sarunas ar cilvēku vai tuviniekiem, ārstējošā ārsta ieteikumiem, un kad sociālais darbinieks, izmantojot Bartela indeksu (visbiežāk lietotais instruments funkcionālo spēju novērtēšanai pašaprūpē), nosaka, ko cilvēks var paveikt pats, un kur būtu nepieciešama aprūpētāja palīdzība.
  • Protams, svarīga arī ģimenes iesaiste, kādus darbus viņi var palīdzēt veikt paši.

Pēc klienta izvērtēšanas, klātienes sarunas gan ar klientu un tuviniekiem nodaļas sociālie darbinieki vienojas ar personu par līguma noslēgšanas laiku, atrunā līguma nosacījumus un norīko aprūpētāju darbam pie klienta.

 

Aprūpe mājās tiek sniegta Rīgas pilsētā:

  • Veciem cilvēkiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt
  • Cilvēkiem, kuriem slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus
  • Pieaugušajiem ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas paši nespēj sevi aprūpēt
  • Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Aprūpe mājās var būt īslaicīga (līdz 59 dienām) vai ilgstoša (vairāk ka 60 dienas), tas ir atkarīgs no aprūpējamā cilvēka vajadzībām. Aprūpi nodrošina speciāli apmācīti speciālisti.

Aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts četros līmeņos:

I līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana.

No 1 līdz 2 reizēm nedēļā

II līmenis: I līmeņa apjoms un papildus vēl palīdzība krāsns kurināšanā un malkas ienešanā, ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku izsaukšana.

No 3 līdz 5 reizēm nedēļā

III līmenis: I un II līmeņa apjoms un papildus vēl mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas.
no 6 līdz 7 reizēm nedēļā


IV līmenis: I, II un III līmeņa apjoms un papildus vēl palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties.

līdz 14 reizēm nedēļā

Aprūpes mājās pakalpojumu nesniedz, ja aprūpējamā persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai liek šķēršļus pakalpojuma sniegšanai (piemēram, bez objektīva iemesla neielaiž dzīvesvietā aprūpētāju).

230_231_622_625

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.