Esi vesels! Seko mums:

Rekvizīti

SIA "Dziedniecība"

Reģ. Nr. 40003074548

PVN maksātāja Nr. LV40003074548

Juridiskā un biroja adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057.


Valdes priekšsēdētāja: Natālija Točiļenko.


Banka: AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X

Konts: LV88 UNLA 0050 0012 4571 7


Tālr.:  67 25 58 23

Fakss:  67 18 84 60


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.