Esi vesels! Seko mums:

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem


 1. SIA „Dziedniecība” speciālistu un ģimenes ārstu prakšu, kas darbojas Rīgā, Rušonu ielā 15, kabinetu atrašanās vieta redzama uz lielā informācijas tablo.
 2. Kabinetos ir nodrošināta vides pieejamība un pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Nav nodrošināta vides pieejamība un atsevišķu diagnostisko izmeklējumu (ultrasonogrāfija, ehokardiogrāfija, osteodensitometrija, endoskopija, elektroencefologrāfija, elektromiogrāfija) sniegšana personām ar kustību traucējumiem. Augstākminēto pakalpojumu saņemšana personām ar kustību traucējumiem tiek nodrošināta citos SIA “Dziedniecība” veselības centros, sīkāka informācija un pakalpojumu pieteikšana pa tālr. 26512178 vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz: r15arsti AT mfd DOT lv vai marina.mihailovska AT mfd DOT lv .

 4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu iestādē un pārvietošanos pa telpām nodrošina reģistratūras un Ārstu prakšu personāls.
 5. Lai informētu iestādes un ārstu prakšu personālu un nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojumu pa tālruni: 67255830, 26512178 vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz: r15arsti AT mfd DOT lv vai marina.mihailovska AT mfd DOT lv .
 1. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešams, saraksti.
 2. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot iestādes vai Ārstu prakšu personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 3. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientiem viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammas(simbolu sistēmu).
 4. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus iestādē un Ārstu praksēs var iegūt sazinoties pa tālruni: 67255830, 26512178.
 5. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejamas 2 atsevišķas autostāvvietas, kas atrodas pie veselības centram blakus esošās laboratorijas ēkas (Aglonas ielā 6) un kurās var nokļūt, piebraucot no Izvaltas ielas. Šo stāvvietu izmantošanai īpaši izsniegtas SIA “Dziedniecība” atļaujas nav nepieciešamas. 

  Kartē ir atsppoguļots ceļš līdz minētajām stāvvietām.


74_79_379

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.