Esi vesels! Seko mums:

Maksas analīžu veikšana

Epidemioloģiskās situācijas dēļ, Covid-19 analīžu pieņemšanas punktā ar skaidru naudu norēķināties nav iespējams, tādēļ nepieciešams veikt maksājumu ar bankas karti klātienē vai maksājumu ar bankas pārskaitījumu.

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

SIA “Dziedniecība”

Reģ. Nr. LV 40003074548

AS „SEB banka” kods UNLALV2X

Konts - LV48UNLA0002060467054

Maksājuma mērķis: Covid-19 tests, Vārds, Uzvārds, personas kods

 

Uz analīžu veikšanu nepieciešams ierasties tieši norādītajā laikā, lai mazinātu iespējamu kontaktēšanos ar citiem pacientiem.

Ierodoties uz izmeklējumu, līdzi jāņem:

1. Personu apliecinoš dokuments

2. Maksājuma uzdevuma izdruka, kas apliecina maksājuma veikšanu

 

 

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas slimības izplatību, nepieciešams ierasties ar sejas masku, kā arī jāievēro 2 metru distance starp pacientiem.

 

600_602_611Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.