Esi vesels! Seko mums:

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

  1. MFD veselības centrā „Pārdaugava”, kas darbojas Rīgā, Vienības gatvē 109, pacientus uz speciālistu kabinetiem pavada administrators.
  2. Visos kabinetos ir nodrošināta vides pieejamība un pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionāliem un kustību traucējumiem.
  3. Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu iestādē un pārvietošanos pa telpām nodrošina reģistratūras personāls.
  4. Lai informētu iestādes personālu un nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojumu pa tālruni: 67 13 13 16  vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz: ereg_vg109 AT mfd DOT lv vai pardaugava AT mfd DOT lv.  
  1. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešams, saraksti.
  2. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot iestādes personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
  3. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientiem viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammas (simbolu sistēmu).
  4. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem un kustību traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus iestādē var iegūt sazinoties pa tālruni: 67 13 13 16
74_78_393Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.