Esi vesels! Seko mums:

ERAF projekti

 

 

 

SIA „Dziedniecība” (MFD Veselības grupai) ir noslēgti līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par sešu Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu:

1. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/050, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Sergeja Eiženšteina ielā 23, Rīgā.

2. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/051, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Maskavas ielā 297, Rīgā.

3. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/052, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Rušonu ielā 15, Rīgā.

4. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/053, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Valdeķu ielā 65, Rīgā.

5. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/054, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Aglonas ielā 35/3, Valdeķu ielā 65 un Prūšu ielā 13, Rīgā.

6. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/090, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Dziedniecība" Valdeķu ielā 65, Rīgā.

 

SIA „Možums-1” (MFD Veselības grupai) ir noslēgti līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projektas īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu:

1. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/091, Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Možums-1" Bruņinieku ielā 8, Rīgā.

 

Projekti ir noslēgušies. Projektu ietvaros ir iegādātas medicīniskās ierīces, mēbeles un datortehnika ģimenes ārstiem. Kā arī projekta 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/052 ietvaros tika attīstītas MFD Veselības centra „Dziedniecība” (Rušonu ielā 15, Rīgā) 14 ģimenes ārstu prakses - tika veikts remonts 10 kabinetos.

 

Projekta mērķis ir uzlabot un tālāk attīstīt ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamību Rīgas pašvaldības teritorijā, nodrošinot SIA „Dziedniecība” un SIA „Možums-1” sniegto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras un pakalpojumu materiāltehniskā aprīkojuma atbilstību mūsdienu prasībām un regulējošiem dokumentiem.

 

Možums -1

13.07.2022. ir uzsākta projekta Nr.9.3.2.0/21/A/087 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MOŽUMS-1” ģimenes ārstu praksēs” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu 7 SIA Možums-1 ģimenes ārstu praksēs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 31 955,10 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 27 161,83 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 2 875,96 EUR

Projekta ietvaros ģimenes ārstu darba telpās tiks ierīkoti kondicionieri un veikts telpu kosmētiskais remonts, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti un komfortablu temperatūru telpās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Tāpat arī tiks iegādāta nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

Projekts tiks īstenots 5 (piecu) mēnešu laikā.

 

21.12.2022. ir realizētas projekta Nr.9.3.2.0/21/A/087 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MOŽUMS-1” ģimenes ārstu praksēs” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu 7 SIA Možums-1 ģimenes ārstu praksēs ieceres, kur

projekta ietvaros ģimenes ārstu darba telpās tika ierīkoti kondicionieri un veikts telpu kosmētiskais remonts, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti un komfortablu temperatūru telpās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kā arī iegādāta nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

 

 

Balt Info Lab

13.07.2022. ir uzsākta projekta Nr.9.3.2.0/21/A/092 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA BALT INFO LAB telpās” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes telpu infrastruktūru 9 ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA BALT INFO LAB telpās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 26 140,00 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 22 219,00 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 2 352,60 EUR

Projekta ietvaros tiks uzstādīti kondicionieri ģimenes ārstu darba kabinetos un vakcinācijas kabinetā, nodrošinot iespēju sniegt veselības aprūpes pakalpojumus komfortablā telpas temperatūrā kā pieaugušajiem, tā bērniem.

Projekts tiks īstenots 5 (piecu) mēnešu laikā.

 

21.12.2022. ir paveikta projekta Nr.9.3.2.0/21/A/092 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA BALT INFO LAB telpās” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes telpu infrastruktūru 9 ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA BALT INFO LAB telpās, kur projekta ietvaros tika uzstādīti kondicionieri ģimenes ārstu darba kabinetos un vakcinācijas kabinetā, nodrošinot iespēju sniegt veselības aprūpes pakalpojumus komfortablā telpas temperatūrā kā pieaugušajiem, tā bērniem.

 

Dziedniecība

25.07.2022. ir uzsākta projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/095 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA “Dziedniecība” telpās” īstenošana ar mērķi uzlabot kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu 19 ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA Dziedniecība telpās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 144 988,25 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 123 240,01 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 13 048,94 EUR

Projekta ietvaros tiks ierīkoti kondicionieri un veikts kosmētiskais remonts telpās, kurās strādā ģimenes ārstu prakses, nodrošinot gaisa kvalitāti un komfortablu telpu temperatūru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tiks iegādāta arī ārstu darbam nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

Projekts tiks īstenots 5 mēnešu laikā.

 

2023. g. martā ir realizēts Projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/095 ar grozījumiem Nr. LG 1Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA “Dziedniecība” telpās, kur tikauzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA Dziedniecība telpās. Projekta ietvaros ģimenes ārstu darba telpās tika ierīkoti kondicionieri un veikts telpu kosmētiskais remonts, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti un komfortablu temperatūru telpās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kā arī iegādāta nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

 


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.