Esi vesels! Seko mums:

Misija, Vīzija, Mērķi


Misija

Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības rādītājus, sniedzot kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus balstoties uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot vispārējās cilvēktiesības.


Vīzija

Nodrošināt klientiem pieejamus, kvalitatīvus un savstarpēji papildinošus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī ir veselīgas novecošanās prasmju


Mērķis

Kļūt par konkurētspējīgu aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām

230_231_622_623