Esi vesels! Seko mums:

Misija, Vīzija, Mērķi


Misija

Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības rādītājus, sniedzot kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus balstoties uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot vispārējās cilvēktiesības.


Vīzija

Nodrošināt klientiem pieejamus, kvalitatīvus un savstarpēji papildinošus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī ir veselīgas novecošanās prasmju


Mērķis

Kļūt par konkurētspējīgu aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām

230_231_622_623

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.