Esi vesels! Seko mums:

Fizioterpija

Fizioterapeits ir rehabilitācijas speciālists ar augstāko medicīnisko izglītību, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, profilaksi un izglītošanu dažādās jomās, piemēram:

 • pie dažādām locītavu vai mugurkaula saslimšanām un traumām,
 • pie muskuļu saslimšanām un traumām,
 • pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām, tostarp, galvas un muguras smadzeņu bojājumu sekām,
 • pie sirds un asinsvadu saslimšanām,
 • pie elpošanas sistēmas saslimšanām,
 • pēcdzemdību un pēcoperāciju periodā

Fizioterapeits strādā arī ar grūtniecēm, jaunajām māmiņām, zīdaiņiem, gados veciem cilvēkiem, kā arī ar jauniešiem, kuriem vajadzīga stājas korekcija.

Vairumā gadījumu galvenās pacientu sūdzības ir par sāpēm, kuru cēloņi var būt dažādi, tāpēc ir nepieciešama pirmreizēja fizioterapeita konsultācija, ja nosūtījumu nav devis kāds cits ārsts. 

Konsultācijas laikā fizioterapeits:

 • ievāc detalizētu saslimšanas vai traumas vēsturi,
 • analizē veikto izmeklējumu rezultātus un slēdzienus,
 • veic pacienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu, izmantojot klasiskās fizioterapijas metodes vai kinezioloģijas elementus,
 • vadoties no iegūtās informācijas, formulē fizioterapeita slēdzienu un sastāda rehabilitācijas vai fizisko aktivitāšu plānu.

Pacientam tiek skaidri definēti fizioterapijas mērķi, un mērķu sasniegšanai terapeits var rekomendēt:

 • individuālu ārstniecisko vingrošanu,
 • grupu nodarbības,
 • citas fiziskās aktivitātes,
 • masāžas,
 • teipošanu,
 • fizikālās terapijas procedūras vai citas ārstēšanas metodes.

Konsultācijas laikā terapeits var ieteikt veikt papildus izmeklējumus vai nepieciešamības gadījumā vērsties pie cita speciālista.

Fizioterapeits izglīto par:

 • ergonomikas jautājumiem,
 • fizisko aktivitāšu dozēšanas principiem,
 • pareizu vingrojumu izpildes tehniku,
 • palīgierīču pareizu lietošanu un izmantošanu,
 • citiem, ar fizioterapiju saistītiem jautājumiem.

Atkārtotas konsultācijas laikā tiek dokumentēts pacienta progress vai regress, pārveidoti mērķi un plāni, veikti funkcionālie testi.

Uz konsultāciju vēlams ierasties 10-15 minūtes ātrāk, lai izveidotu Jūsu medicīnisko karti. Līdzi jāņem veikto izmeklējumu, analīžu rezultātus un aprakstus.

 

Bērnu fizioterapeita konsultācija (30 min.) 22.00

Individuāla fizioterapijas nodarbība bērnam (30 min.)

15.00

Fizioterapeita konsultācija (30 min.)

22.00

Atkārtota fizioterapeita konsultācija (30 min.)

18.00

Fizioterapeita konsultācija + vingrošanas komplekss (60 min.)

35.00

Individuāla mājas vingrojumu kompleksa izveide

10.00

Individuāla ārstnieciskās vingrošanas nodarbība fizioterapeita vadībā (30 min.)

15.00

Individuāla ārstnieciskās vingrošanas nodarbība fizioterapeita vadībā (45 min.)

22.00

Individuāla ārstnieciskās vingrošanas nodarbība fizioterapeita vadībā (60 min.)

29.00

Stājas analīze

10.00


74_205_220_576_577Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.