Par Balt Info Lab dalību ERAF projektā

Publicēts: 13 07 2022

13.07.2022. ir uzsākta projekta Nr.9.3.2.0/21/A/092 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA BALT INFO LAB telpās” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes telpu infrastruktūru 9 ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA BALT INFO LAB telpās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 26 140,00 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 22 219,00 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 2 352,60 EUR

Projekta ietvaros tiks uzstādīti kondicionieri ģimenes ārstu darba kabinetos un vakcinācijas kabinetā, nodrošinot iespēju sniegt veselības aprūpes pakalpojumus komfortablā telpas temperatūrā kā pieaugušajiem, tā bērniem.

Projekts tiks īstenots 5 (piecu) mēnešu laikā.


MFD Veselības grupas Medicīniskā firma SIA „Dziedniecība” sāka savu vēsturi vairāk kā pirms 50 gadiem kā ambulatora veselības aprūpes iestāde. Uz šo brīdi MFD ir viena no lielākajām daudzprofila veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus vairāk kā 400 000 pacientu dažādās vietās visā Rīgā un Latvijā. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un izcilo ārstu pieredzi, MFD pamatmērķis ir rūpēties par iedzīvotāju veselību, nodrošinot savlaicīgu slimību profilaksi, kā arī sniedzot efektīvus diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus.

Iepriekšējais raksts Nākošais raksts


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.