Par Veselības centra "MOŽUMS-1'' dalību ERAF projektā

Publicēts: 22 09 2022

13.07.2022. ir uzsākta projekta Nr.9.3.2.0/21/A/087 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MOŽUMS-1” ģimenes ārstu praksēs” īstenošana ar mērķi veicināt kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu 7 SIA Možums-1 ģimenes ārstu praksēs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 31 955,10 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 27 161,83 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 2 875,96 EUR

Projekta ietvaros ģimenes ārstu darba telpās tiks ierīkoti kondicionieri un veikts telpu kosmētiskais remonts, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti un komfortablu temperatūru telpās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Tāpat arī tiks iegādāta nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

Projekts tiks īstenots 5 (piecu) mēnešu laikā.


MFD Veselības grupas Medicīniskā firma SIA „Dziedniecība” sāka savu vēsturi vairāk kā pirms 50 gadiem kā ambulatora veselības aprūpes iestāde. Uz šo brīdi MFD ir viena no lielākajām daudzprofila veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus vairāk kā 400 000 pacientu dažādās vietās visā Rīgā un Latvijā. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un izcilo ārstu pieredzi, MFD pamatmērķis ir rūpēties par iedzīvotāju veselību, nodrošinot savlaicīgu slimību profilaksi, kā arī sniedzot efektīvus diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus.

Iepriekšējais raksts


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.