Par Veselības centra ''Dziedniecība'' dalību ERAF projektā

Publicēts: 22 09 2022

25.07.2022. ir uzsākta projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/095 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārstu praksēs SIA “Dziedniecība” telpās” īstenošana ar mērķi uzlabot kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinot medicīnisko un tehnisko aprīkojumu 19 ģimenes ārstu praksēs, kuras darbojas SIA Dziedniecība telpās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 144 988,25 EUR, tai skaitā:

  • ERAF finansējums 85 % jeb 123 240,01 EUR

  • Valsts budžeta finansējums 9 % jeb 13 048,94 EUR

Projekta ietvaros tiks ierīkoti kondicionieri un veikts kosmētiskais remonts telpās, kurās strādā ģimenes ārstu prakses, nodrošinot gaisa kvalitāti un komfortablu telpu temperatūru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tiks iegādāta arī ārstu darbam nepieciešamā datortehnika un medicīnas aprīkojums.

Projekts tiks īstenots 5 mēnešu laikā.


MFD Veselības grupas Medicīniskā firma SIA „Dziedniecība” sāka savu vēsturi vairāk kā pirms 50 gadiem kā ambulatora veselības aprūpes iestāde. Uz šo brīdi MFD ir viena no lielākajām daudzprofila veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus vairāk kā 400 000 pacientu dažādās vietās visā Rīgā un Latvijā. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un izcilo ārstu pieredzi, MFD pamatmērķis ir rūpēties par iedzīvotāju veselību, nodrošinot savlaicīgu slimību profilaksi, kā arī sniedzot efektīvus diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus.

Iepriekšējais raksts Nākošais raksts


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.