Skolām, PII un vecākiem
Esi vesels! Seko mums:

Skolām, PII un vecākiem

 

Siekalu savākšanas instrukcija skolām

 

Kurjers nogādā siekalu savākšanas trauciņus saskaņā ar grafiku. Par testu piegādi un procesa organizēšanu atbildīgās personas - Oksana tālr. 28333110.

Vienā komplektā ietilpst: konteiners siekalu savākšanai, 2 spirta salvetītes, mazais maisiņš. Kei tiek iedalīts vajadzīgs komplektu skaits un 5 rezerves komplekti, 2 lielie maisi.

MFD Laboratorija izmanto dažāda tipa siekālu savākšanas komplektus, siekālu savākšanas instrukciju aktuālās redakcijas tiks izsūtītas skolām elektroniski.

Informācija par siekalu parauga savākšanu

Uzmanību! 30 min. pirms siekalu parauga savākšanas, neēd, nedzer un netīri zobus!

 1. Rūpīgi nomazgā un noslauki rokas.
 2. Izņem siekalu trauciņu no iepakojuma.
 3. Sakrāj siekalas mutē, piemēram, imitējot košļāšanu vismaz 30 sek.
 4. Atskrūvē stobriņa vāciņu un savāc siekalas saskaņā ar Siekalu svākšanas instrukciju.
 5. Cieši aizskrūvē stobriņa vāciņu.
 6. Uzlīmē stobriņam līdzi iedoto bārkodu, uz kura ir tavs uzvārds un piešķirtais numurs.
 7. Ievieto to atpkaļsūtīšanas maisiņā, aizver maisiņu.
 8. Vēlreiz rūpīgi nomazgā un noslauki rokas !!!

Katra klase savāc paraugus lielajā maisā un marķē maisu, uzrakstot klases numuru.

Klašu maisus saliek lielajā dzeltenajā maisā ar biodrošības zīmi. Dzelteno maisu identificē, uzrakstot skolas nosaukumu.

!!! Gadījuma, ja ir pazaudēta vai sabojāta uzlīme, uz lapiņas jāizdrukā skolēna vārds, uzvārds, personas kods, kārtas numurs. Piem., Jānis Bērziņš, p.k.111111-11111, Nr.1. un pielīmē pie siekalu trauciņa.

Siekalu paraugu jāglabā  2-25°C  un jānogādā uz MFD Laboratoriju Buļļu ielā 9, Rīgā 48 stundu laikā no parauga savākšanas brīža.


Ja paraugam konstatētas neatbilstības –laboratorija par to informē pasūtītāju un testēšanu neveic:

 • neprecīza vai nepilnīga pacienta identifikācija (pazaudētas uzlīmītes gadījumā);
 • paraugi nav paņemti attiecīgajos konteineros;
 • paraugi noņemti nepietiekošā daudzumā;
 • konteiners nav hermētiski noslēgts.

SKOLU TESTĒŠANAS LAIKU SARAKSTS


Ja ir konstatēts pozitīvs Ag tests, nodoto siekalu testa paraugu skolā to iespējams nogādāt uz sekojošām vietām MFD Laboratorijā.


MFD LABORATORIJAS PUNKTI 

MFD laboratorijas punktu adreses
Siekalu savākšanas instrukcija PDF, siekalu savākšanas tests
Siekalu savākšanas instrukcija PDF, siekalu savākšanas tests


Kā savākt siekalas ar Lollisponge instrukcija PDF, mēģene ar sūklīti uz stiprinājuma patur mutē 60 sekundes