Be healthy! Follow us:

Specialists

Child surgeon

Juris Šveklis

Dermatologist, venereologist

Inga Mētra

Alīna Štukerte

Irēna Gavriša

Elīna Jankovska

Endocrinologist

Tatjana Kuplā

Ergotherapist

Liene Daškeviča

Physiotherapist

Reinis Liepiņš

Gaļina Kuzmenkova

Gastroenterologist

Gaļina Čui

Pāvels Janovičs

Doctor practice, family doctor

Inna Ņeznanova

Irina Matvejeva 

Svetlana Averina

Diāna Ziediņa

Iļmira Kaļinkina

Agita Gailīte

Gunta Aprupe

Mihails Puškins

Internist

Ilze Dūdiņa

Cardiologist

Svetlana Tarasjuka

Ernests Cirkinds

Ināra Čukure

Surgeon

Marija Požarska

Igors Šubņikovs

Oļegs Deņisovs

Jevgēnijs Maslobojevs

Manual diagnosis and therapy

Valērijs Kuzmins

Masseur

Irina Sidorova

Ērika Melbārde

Ingvalds Šperliņš

Sarmīte Bikovena

Anastasija Dovgaļuka 

Underwater massage

Tamāra Turecka

Narcologist 

Aleksandrs Konoņenko

Neurosurgeon, Vertebrologist

Dr. med. Juris DzenisNeurologistVita Pūķe

Ilze Rozenfelde

Olga Zaiferte

Olha Chernichenko (UKR)

Ophthalmologist

Olga Kaļiņina

Veronika Korņicka

Aza Striguna

Sandra Ausekle (F.Sadovņikova Street 20)

Irina Korņilova

Volodimir Tverdyi UKR

Marina Šmalija (also on F.Sadovņikova Street 20)

Orthopedist, traumatologist

Vitālijs Pasters

Kaspars Ūdris

Otolaryngologist (ENT)

Melita Beltiņa

Irina Čaškova

Lāsma Auziņa

Oksana Isankova

Psychologist (clinical)
Nataļja Guseva
Milena Keistere

Psychiatrist

Vitālijs Pokrovskis (F.Sadovņikova Street 20)

Denis Oleynik

Jana Bojarovska

Podologist

Zane Subatoviča

Ņina Miščenko

Viktorija Kohno

Inga Daņilova

Rehabilitologist

Ēriks Steļmačonoks

Rheumatologist

Andrejs Ščegoļevs

Gynaecological ultrasonography

Inesa Potapenkova

Diana Agruma

Urologist

Tatjana Marinska

Georgijs Kirakozovs

Nutritionist

Karīna Kurmeļeva

Physical medicine

Antonina Koyro

Zofija Krepša

Inta Sedova

Allergist

Larisa Ostapenko (UKR)

Audiologist

Dārta Arta Medne


*In accordance with the second part of Article 16 of the Law on the Support of Civilians of Ukraine, Ukrainian medical persons employed by SIA "Dziedniecība" are provided with the necessary communication for the professional activity of the medical person, namely - at the request of the patient, as well as by agreement with the patient, a medical person is provided during the service, which can provide communication in the national language.

74_79_218

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.