Be healthy! Follow us:

Adazi

Dermatologist

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

Addres: Adazi, Gaujas Str. 13/15.

To make a prior appointment, please call:  67997703 

 

 

Endocrinologist

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

Appointment: Wednesdays, Saturdays

Addres: Adazi, Gaujas Str. 13/15.

To make a prior appointment, please call:  67997703 

 

 

Neurologist

Doctors' consultation is state-funded  (patient fee is 4.00 EUR, you need a doctor's referral).

Addres: Adazi, Gaujas Str. 13/15.

To make a prior appointment, please call:  67997703 

 

 

Pneumonologist

Pulmonologist (pneumonologist) services – various respiratory diseases diagnostics, treatment and prevention. Doctor will help in case of respiratory infections, chronic lung and respiratory diseases, asthma, tuberculosis and other respiratory infections and diseases. COPD cabinet.

Doctors' consultation is state-funded  (patient fee is 4.00 EUR, you need a doctor's referral).

Addres: Adazi, Gaujas Str. 13/15.

To make a prior appointment, please call:  67676731

 

 

 

Psychiatrist

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

Addres: Adazi, Gaujas Str. 13/15.

To make a prior appointment, please call:  67676731

196_384_385Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.