Be healthy! Follow us:

Our team

Chief dentist Irina Golosujeva
Dentist Marika Dubinska
Dentist Marina Špakovska

Dentist-surgeon

Julians Lisagors

Dental hygienist   Santa Andiņa
Dental hygienist  Ariana Golovača


206_412_413Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.