Be healthy! Follow us:

Spirometry

The spirometry test is performed using a device called a spirometer, which comes in several different varieties. Most spirometers display the following graphs, called spirograms:

  • a volume-time curve, showing volume (liters) along the Y-axis and time (seconds) along the X-axis
  • a flow-volume loop, which graphically depicts the rate of airflow on the Y-axis and the total volume inspired or expired on the X-axis

The most commonly used guidelines for spirometric testing and interpretation are set by the American Thoracic Society (ATS) and the European Respiratory Society (ERS).

 

  • Anželika Koševacka
42_44_123

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.