Be healthy! Follow us:

Charity


Compassion and willing to give are wonderful personality traits.


Although yours actions and deeds are useful and important for people in need!


Help in need elderly people, disabled persons and children to receive required medical aid right now! You may save one's life!


Find out more about our charity program „Help”: http://www.help.mfd.lv/en


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.