Be healthy! Follow us:

Customer Service Satisfaction Survey

In order to further improve the quality of services and customer service provided by MFD Health Group centers and branches, we invite you to fill out the customer satisfaction questionnaire. The questionnaire is anonymous, the results will be used in an aggregated form and will provide us with valuable information about your experience in evaluating the services provided.


Your opinion is very important to us!

You can fill out the questionnaire here

1_376_674

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.