Be healthy! Follow us:

Insurance companies

MFD Healthcare group cooperates with the largest insurance companies in Latvia. We work with insurance companies in an online mode.

If you have any questions about using a health insurance in MFD Outpatient hospital «Pardaugava», please contact MFD Outpatient hospital «Pardaugava» reception by phone 67131316. 

74_78_370

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.