Be healthy! Follow us:

For companies

MFD Laboratory offers a service for companies - a visit to a company to conduct tests for SARS-CoV-2 (COVID-19) antibodies.


This service allows the company to save time and conduct analyzes for all employees at the same time - during work, without prejudice to the company's activities!


The service is available in Riga and in the Riga region!

This service can be combined with field vaccination!


Analysis prices:

SARS-CoV-2 (COVID-19) - IgA - 19 €

SARS-CoV-2 (COVID-19) - IgG - 19 €

SARS-CoV-2 (COVID-19) general antibodies - 10 €


You can sign up every working day from 8:00 to 17:00 by phone 29331616

600_603_588Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.