Be healthy! Follow us:

Information for persons with disabilities

  1. SIA „Možums-1” location of the specialists and family doctors practice cabinets on Bullu Street 7, Riga, is visible on the big info board.
  2. All rooms have environmental availability and availability of services for people with special needs and disabilities.
  3. Reception staff and family doctors practice staff helps persons with disabilities to enter the building and move around the premises.
  4. In order to obtain additional information on the possibility of receiving health care services and to provide more convenient and timely access to health care for persons with functional disorders, it is possible to prior sign up to the healthcare service  send an application electronically to e-mail: bullu7 AT mfd DOT lv or by phone 66102002.
  5. Health care services for persons with hearing impairments are provided, using a visual information and, if necessary, correspondence.
  6. Health care services for persons with visual disabilities are provided, if necessary, with the involvement of staff, for providing convenient mobility and other kind of support.
  7. Health care services for persons with mental disorders are provided in easily understandable language and, if necessary, using pictograms (symbol system).
196_215_392Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.