Be healthy! Follow us:

Pricelist

Cien. klienti!

ŠOBRĪD CENAS TIEK AKTUALIZĒTAS


Prices from 05.2023. 

* Pricelist costs given are approximate and may vary according to your oral diagnosis in our clinic.

Services

Price, EUR

Mandatory surcharge for protective equipment, disposable materials and ensuring epidemiological safety

4,00

The first consultation

8,00

Anesthesia

from 8,00

Full oral cavity hygiene (depending on the state of oral hygiene)

from 48,00

Filling with silver amalgam

from 18,00

Filling with helio material

from 28,00

Tooth extraction

from 17,00

Plastic crown

from 90,00

Stamped crown

from 105,00

Replacing several teeth with partial plate

from 165,00

Total prosthesis for one jaw

from 350,00

 * Pricelist costs given are approximate and may vary according to your oral diagnosis in our clinic.


We cooperate with insurance companies


 
206_431_433Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.