Be healthy! Follow us:

Family doctors

Attention of family doctors' patients - Dr. Ļeskova (SIA Videmed) and Dr. Derkača (SIA “TriaSad”)!

Starting from 1 July 2020, the practice of the family doctor Dr. Ļeskova SIA "Videmed" and the practice of the family doctor Dr. Derkača SIA "Triasad" will move to the Riga Health Center "Ilguciems" at ul. Selspils 15, Riga.

Information and registration by phone:

  • Dr. Jūlija Ļeskova phone number at SIA "Videmed" 20162696
  • Phone of Dr. Svetlana Derkača SIA "Triasad" 29588243

 

Family doctor 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Inga Šaripova 

66102002

(phone hour 14:00–15:00)

15.00-19.00

10.00-14.00

10.00-14.00

13.00-17.00

08.00-12.00

Acute care  
15-16

Acute care 

10-11

Acute care 

10-11

Acute care 

13-14

Acute care 

8-9

Inguna Ponne 

66102002

61302031

(phone hour 13:00–14:00)

15.00-19.00

10.00-14.00
(Healthy infants and children)

10.00-14.00

10.00-14.00
(Healthy infants and children)

08.00-12.00

Acute care 

15-16

Acute care 

10-11

Acute care 

10-11

Acute care 

10-11

Acute care 

8-9

Jeļena Daniļenko 

66102002

15.00-19.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

Acute care 

15-16

Acute care 

11-12

Acute care 

11-12

Acute care 

11-12

Acute care 

11-12

Dagmāra Malnača 

66102002, 26477447

(phone hour M.,W.,F. 12:00 – 13:00, Tues. 13:00 – 14:00, Thur. 14:00 -15:00

08.00-11.00

15.00-18.00

08.00-11.00

16.00-19.00

08.00-11.00

Acute care 

11-12

Acute care 

14-15

Acute care 

11-12

Acute care 

15-16

Acute care 

11-12

Elita Atpile 

66102002

29605270 (phone hour M,Thur. 13:30 – 14:30, Tues. 14:00 -15:00, W. 13:00-14:00, F. 12:00–13:00)

09.30-13.30

15.00-19.00

09.00-13.00

09.30-13.30

08.00-12.00

Acute care 

12.30-13.30

Acute care 

15-16

Acute care 

12-13

Acute care 

12.30-13.30

Acute care 

11-12

Inga Smirnova

66102002,

27299057

(phone hour M.,W.,F. 12:00 – 13:00, Tues.,Thur. 14:00 – 15:00

08.00-12.00

15.00-19.00

08.00-12.00

15.00-19.00

08.00-12.00

Acute care 

11-12

Acute care 

15-16

Acute care 

11-12

Acute care 

15-16

Acute care 

11-12

Ilze Kuble 

66102002,

26806443

(phone hour M.,W.,F. 12:00-13:00, Tues. 14:00-15:00, Thur. 11:00-12:00)

08.00-12.00

15.00-19.00

08.00-12.00

12.00-16.00

08.00-12.00

Acute care 

11-12

Acute care 

15-16

Acute care 

11-12

Acute care 

12-13

Acute care 

11-12

Iļja Meniss 

66102002

27073332

15.00-19.00

09.00-13.00

09.00-13.00

15.00-19.00

08.00-12.00

Acute care 

15-16

Acute care 

9-10

Acute care 

9-10

Acute care 

15-16

Acute care 

8-9

 

Acute care 

11-12

Acute care 

13-14

Acute care 

11-12

Acute care 

17-19

Acute care 

11-12

Dace 
Kudrjavceva

66102002, 67464145,

29633082 (phone hour 13:00–14:00)

14.00-20.00

08.00-13.00

08.00-13.00
(Infants and children from 3 years of age)

13.00-17.00

08.00-13.00

Acute care 

14-15

Acute care 

8-9

Acute care 

8-9

Acute care 

13-15

Acute care 

8-9

Ināra Bažbauere 

66102002, 67464145,

29533188

(phone hour 12:00-14:00

08.00-13.00

14.00-19.00

14.00-19.00

08.00-13.00

13.00-18.00 (Infants from 14.00-17.00)

Acute care 

12-13

Acute care 

14-15

Acute care 

14-15

Acute care 

8-10

Acute care 

13-14

Darja Kaščuka

66102002

16.00-19.00

09.00-13.00

10.00-13.00

09.00-13.00

08.00-12.00

Acute care 

15-16

Acute care 

9-10

Acute care 

09-10

Acute care 

9-10

Acute care 

8-9

Jeļena Kozicka 

66102002,

28727073 (phone hour 13:00–14:00)

08.00-14.00

13.00-18.00

08.00-14.00
(Healthy children day)

14.00-19.00

08.00-13.00

Acute care 

13-14

Acute care 

17-18

Acute care 

12-13

Acute care 

18-19

Acute care 

9-11

Aleksandra
Homenko

66102002,

29152963, 29760198 (phone hour M.,Tues.,Thur. 13:00–14:00 W. 14:00–15:00 F. 12:00–13:00)

09.00-13.00

14.00-18.00

15.00-19.00

09.00-13.00

08.00-12.00

Acute care 

12-13

Acute care 

17-18

Acute care 

18-19

Acute care 

12-13

Acute care 

11-12

Oksana Jerjomenko

66102002,

20015684 (phone hour M. 13:30-14:00, Tues.,W.,Thur. 13:00-14:00, F. 12:00-13:00

08:00-12:00 

09:00-13:00 

15:00-19:00 

09:00-13:00 

08:00-12:00 

Acute care 

08-09

Acute care 

12-13

Acute care 

15-16

Acute care 

12-13

Acute care 

11-12

The administration of the MFD Healthcare group invites all patients, in case of need for medical help, to contact the family doctor or medical center by phone or e-mail. It is forbidden to contact a medical center or a family doctor without an appointment, including in cases when the family doctor directs you to a specialist!

196_215_569

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.