Be healthy! Follow us:

Requisites

"Dziedniecība" SIA (Limited Liability Company)

Reg. No.: 40003074548

VAT No.: LV40003074548

Legal and office address: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057.


Chairman of the Board: Mrs Natālija Točiļenko.


Bank: AS "SEB banka"

SWIFT Code: UNLALV2X

Account No.: LV88 UNLA 0050 0012 4571 7


Phone:  67 25 58 23.

Fax:  67 18 84 60.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.