Be healthy! Follow us:

Bauska

Allergologist

The visits are happening 1-2 times a month. 

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

The premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)

In order to make a prior appointment, please call:  67676731

  

Dermatologist

The visits are happening once a month.

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

The premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)

In order to make a prior appointment, please call:  28363773


Neurologist

The visits are happening once a month.

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

The premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)

Not available at the moment. Sorry for the inconvenience!


Procedure room 

Not available at the moment. Sorry for the inconvenience!

Services provided:

- vaccination;

- analysis;

- systems.

Procedure room is located in the premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)


Urologist

The visits are happening once a month.

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary).

The premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)

Not available at the moment. Sorry for the inconvenience!

  

Endocrinologist

The visits are happening once a month.

The visit to the doctor is state-funded (patient fee 4,00 EUR, doctor’s referral is necessary), paid appointments are also available.

The premises of Bauska doctors' office, Bauska, Darza str. 7 k.3, LV-3901)

Not available at the moment. Sorry for the inconvenience!


196_384_386

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.