Be healthy! Follow us:

Rusonu Str. 15

At the MFD Outpatient hospital „Dziednieciba” a special Occupational Healthcare Department is located. The department provides the possibility to carry out all the necessary mandatory health examinations for an employee in one place. The department is separated from the rest of the Outpatient hospital with its own reception. Visit without prior appointment. 

 

 

Rušonu Street 15, 2nd floor

Riga, LV-1057

67 25 03 40

 

Working hours of reception from Monday to Thursday: 8.00 - 20.00, Fridays: 7.30 - 20.00

 

Working hours of the Medical commission :

Mondays 8.00 - 13.00; 14.00 - 20.00 
Tuesdays 8.00 - 14.00
Wednesdays 8.00 - 13.00; 14.00 - 20.00
Thursdays 13.00 - 19.00
Fridays 7.30 - 13.30

76_176_177Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.