Be healthy! Follow us:

Discounts


  • for senior citizens – 20% discount
  • children under 7 years of age – 50% discount
  • children and adolescents from 7 to 18 years – 20% discount
  • presenting Latvian pharmacy silver card – 10% (for treatment)
206_16_21Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.