Be healthy! Follow us:

Echocardiography


Examining heart with the help of ultrasound it is possible to determine ventricular and atrial size, shrinkage, heart wall thickness, scars or thrombus existence (for example, after a heart attack) and to assess heart valve condition and function.


Dr. Oļegs Orlovs

77_349_351Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.