Be healthy! Follow us:

Specialists

Dr. Ligita Neimane

Obstetrician - gynecologist

Buļļu street 9, 67 13 13 11

 Dr. Marina Ignatenko

Obstetrician - gynecologist

Burtnieku street  33, 67 56 06 96

Buļļu street 9, 67 13 13 11

Bruņinieku street 8, 67 31 02 70, 67 27 34 35 


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.