Be healthy! Follow us:

Insurance companies

MFD Healthcare group cooperates with the largest insurance companies in Latvia. We work with insurance companies in an online mode.

Further information can be obtained at reception.
Our address: Riga, Rushonu street 15

Reception phone: 67 13 13 13.
Working hours: weekdays 7:00 - 21:00 Saturday 8:00 - 15:00 Sunday - 8:00 - 15:00

74_79_371Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.